Organisasjon

Her kan du bli kjent med hvordan Nationaltheatret er organisert.

Nationaltheatret skal være en tydelig deltaker og et kraftsenter i samfunnet, gjennom å engasjere publikum og offentligheten i viktige spørsmål og temaer, og ved å være en sentral kilde til nasjonens identitet og utvikling. 

For å realisere dette er teatret avhengig av god virksomhetsstyring og organisering. Politiske føringer og kunstneriske mål skal balanseres med økonomiske realiteter for å skape mye og stor scenekunst.

Kulturdepartementet, styret og ledergruppa

Nationaltheatrets eier er Kulturdepartementet, som oppnevner medlemmer til teatrets styre. Styret er teatrets øverste beslutningsorgan. Under styret sitter ledergruppa, som består av lederne av teatrets hovedområder.