Hopp til innhold
125 år
Nationaltheatret

Om Nationaltheatret

Her kan du bli kjent med hvordan Nationaltheatret er organisert, lese om vår historie, rehabiliteringsprosessen og finne årsmeldinger, vedtekter og protokoller.

Nationaltheatret skal være en tydelig deltaker og et kraftsenter i samfunnet, gjennom å engasjere publikum og offentligheten i viktige spørsmål og temaer, og ved å være en sentral kilde til nasjonens identitet og utvikling. 

For å realisere dette er teatret avhengig av god virksomhetsstyring og organisering. Politiske føringer og kunstneriske mål skal balanseres med økonomiske realiteter for å skape mye og stor scenekunst.

KUD-logo-norsk-NY.jpg

Kulturdepartementet

Nationaltheatrets eier er Kulturdepartementet, som oppnevner medlemmer til teatrets styre. Styret er teatrets øverste beslutningsorgan. Under styret sitter ledergruppa, som består av lederne av teatrets hovedområder.

I tillegg til løpende eierdialog, sender teatret budsjettsøknader til departementet og rapporterer årlig om resultater og økonomi.

Ledelse, styre og ansatte

Teatersjef Kristian Seltun

Ledergruppen

Nationaltheatrets ledergruppe består av teatersjef, direktør, teknisk sjef, plansjef og HR/HMS-leder.

Les mer
Styret for Nationaltheatret, 12 mennesker i publikumsfoajeen

Styret

Styret er teatrets øverste beslutningsorgan, med ansvar for at driften og utviklingen av teatret skjer innenfor gjeldende regelverk, og i tråd med forutsetningene for tilskuddene.

Les mer
Ansatte på Nationaltheatret

Ansatte

Det er 219 fast ansatte på Nationaltheatret, fordelt på over 70 fagområder. Her kan du lese mer om de ansatte og hovedområdene teatret er organisert inn i. 

Les mer

Bli kjent med teatret

Nationaltheatret

Historie

I 125 år har landets hovedscene vært arena for norske scenekunstnere, klassiske og nyskapende teateroppsetninger, storslåtte markeringer og bitre stridigheter.

Les mer
Sceneoversikt
Våre scener

Våre scener

Visste du at Nationaltheatret består av flere scener, som er plassert over hele byen? Her kan du bli kjent med dem.

Les mer

Samarbeid

Strategi og dokumenter

Hermann Sabado som leser i en stor bok i Engler i Amerika

Årsmeldinger

Les våre årsmeldinger og få innsikt i alt arbeidet som gjøres på Nationaltheatret i løpet av et år.

Les mer
Nationaltheatrets samfunnsoppdrag

Samfunnsoppdrag

Teatret har hatt et viktig samfunnsoppdrag gjennom alle tider. Nationaltheatret setter etikk og samfunnsansvar høyt.

Les mer

Få nyheter og eksklusive tilbud

Du kan sikre deg billetter tidlig, få varsel om nye forestillinger, bli invitert til arrangementer og motta eksklusive tilbud

Laster...