Hopp til innhold

Om Nationaltheatret

Her kan du bli kjent med hvordan Nationaltheatret er organisert, lese om vår historie, rehabiliteringsprosessen og finne årsmeldinger, vedtekter og protokoller.

Nationaltheatret skal være en tydelig deltaker og et kraftsenter i samfunnet, gjennom å engasjere publikum og offentligheten i viktige spørsmål og temaer, og ved å være en sentral kilde til nasjonens identitet og utvikling. 

For å realisere dette er teatret avhengig av god virksomhetsstyring og organisering. Politiske føringer og kunstneriske mål skal balanseres med økonomiske realiteter for å skape mye og stor scenekunst.

KUD-logo-norsk-NY.jpg

Kulturdepartementet

Nationaltheatrets eier er Kulturdepartementet, som oppnevner medlemmer til teatrets styre. Styret er teatrets øverste beslutningsorgan. Under styret sitter ledergruppa, som består av lederne av teatrets hovedområder.

I tillegg til løpende eierdialog, sender teatret budsjettsøknader til departementet og rapporterer årlig om resultater og økonomi.

Styret lavoppløst.jpg

Styret

Styret er teatrets øverste beslutningsorgan, med ansvar for at driften og utviklingen av teatret skjer innenfor gjeldende regelverk, og i tråd med forutsetningene for tilskuddene.

Styret er teatrets øverste besluttende organ og består av åtte representanter – fem representanter er oppnevnt av departementet og tre er representanter for de ansatte. Styret ledes nå av Gisele Marchand. Siden teatrets drift er statsfinansiert, er det Kulturdepartementet som velger styret. I tillegg velger de ansatte ved Nationaltheatret tre ansatterepresentanter.

15. juni 2021 oppnevnte Kulturdepartementet nytt styre på Nationaltheatret for perioden 2021–2025. 

Styreleder:

Gisele Marchand

Styremedlemmer:

  • Asta Busingye Lydersen, Oslo
  • Henrik H. Langeland, Oslo
  • Olav H. Selvaag, Viken
  • Vincent Mrimba, Vestland
  • Julie Andersland, Vestland

Ansatterepresentanter for 2021-2023:

  • Lena Kristin Ellingsen, med personlig vara Are Hansen
  • Hanne Marte F. Griffiths, med personlig vara Vibeke Brathagen
  • Øyvind Wangensteen, med personlig vara Per Christian Ellefsen