Ibsenfestivalen

Den internasjonale Ibsenfestivalen skulle innlede høstsesongen på teatret, med gjestespill fra inn- og utland. På grunn av koronakrisen utsettes festivalen til desember, da den også får en annen form enn tidligere. Vi kommer fortløpende tilbake med mer informasjon.

Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest.

Henrik Ibsen