Henrik Ibsen statue

Om Ibsenfestivalen

Les mer om festivalen som feirer og diskuterer Norges største dramatiker, gjennom blant annet forestillinger, samtaler, kunstnermøter og barnearrangementer. Her får du ulike blikk på Ibsen, mennesket og samfunnet.

Aldri har Henrik Ibsen blitt spilt så mye så mange steder i verden. Slik Norges store dramatiker sprengte grenser for hva dramatikk kunne være, sprenger hans diktning og tankegods grenser mellom land og språk.

Under Ibsenfestivalen kommer Ibsen hjem igjen – til Nationaltheatret og Oslo, der iscenesettelser av ledende internasjonale teatre og kompanier står på programmet.

Verdens største teaterpris, The International Ibsen Award, deles ut, og publikum blir presentert for verker av den aktuelle vinneren.

Internasjonal feiring

Ikke minst er Ibsenfestivalen stedet der våre scenekunstnere viser verden hva den norske teaterscenen kan by på. Slik blir Ibsenfestivalen en internasjonal feiring av Norges største dramatiker og hans banebrytende arbeid for teatret og samfunnet.

Gjennom 28 år, 16 festivaler og over 300 arrangementer og oppsetninger fra inn- og utland har Ibsenfestivalen vist oss hvordan Ibsens verk stadig snakker til oss. I tillegg har festivalen forandret hvordan Ibsens dramatikk settes opp i Norge.

«Ibsenfestivalen førte til at verden kom inn i det norske teatret på en ny og langt sterkere måte. Etter etableringen av Ibsenfestivalen kunne Ibsen ikke settes opp på samme måte lenger», skrev Ibsen-forskerne Frode Helland og Julie Holledge ved festivalen i 2014.

«Ibsenfestivalen startet en fornyingsbølge i Ibsen-fremstillingen og har synliggjort Ibsens internasjonale betydning … Samtidig er Nationaltheatret og norsk institusjonsteater blitt mer internasjonalt orientert gjennom Ibsenfestivalen», skrev førsteamanuensis i teatervitenskap Keld Hyldig ved festivalens 20-årsjubileum i 2010.

Har banet vei for ny retning

Hyldig argumenterte også for at festivalen har brakt en ny type teater – det postmoderne regiteatret – til Norge, der Ibsentradisjonen tidligere primært har vært en skuespillertradisjon. Regiteatret fikk ifølge Hyldig «noe som kan karakteriseres som et gjennombrudd» ved festivalen i 2004, og denne nye retningen ble bekreftet i ved festivalen 2006.

Og publikum tar imot. I 2018 satte Ibsenfestivalen besøksrekord og bekreftet sin posisjon som Norges største og viktigste teaterfestival. Samtidig har Ibsenfestivalen blitt stadig mer internasjonal, også blant publikum: Aldri har festivalen hatt så mange internasjonale publikummere som i 2018.

Ibsenfestivalen førte til at verden kom inn i det norske teatret på en ny og langt sterkere måte.

Frode Helland og Julie Holledge, forskere ved Senter for Ibsenstudier.