Main menu and utilities

Natinaltheatrets styreleder Merete Smith.

Fotograf: Monica Kvaale

Styret

Styret er teatrets øverste beslutningsorgan, med ansvar for at driften og utviklingen av teatret skjer innenfor gjeldende regelverk, og i tråd med forutsetningene for tilskuddene. Styret består av åtte medlemmer, og her kan du lese mer om dem.

Styret er teatrets øverste besluttende organ og består av åtte representanter – fem representanter er oppnevnt av departementet og tre er representanter for de ansatte. Styret ledes i dag av Merete Smith. Siden teatrets drift er statsfinansiert, er det Kulturdepartementet som velger styret. I tillegg velger de ansatte ved Nationaltheatret tre ansatterepresentanter.

På generalforsamlingen i 2017 oppnevnte Kulturdepartementet nytt styre på Nationaltheatret for perioden 2017–2021. 

Styreleder: Merete Smith

Styremedlemmer:

Asta Busingye Lydersen

Henrik H. Langeland

Tone Winje

Olav H. Selvaag


1. varamedlem: Martin Biehl
2. varamedlem: Margaretha Østern

Ansatterepresentanter, valgt for perioden 2017-2019:
Trine Wiggen med personlig vara Mari Røsjø,
Mattis Herman Nyquist med personlig vara Lars Abrahamsen
Balz Baumgartner med personlig vara Anneke von der Lippe.