Main menu and utilities

Main menu

Min Side
Handlekurv
Nationaltheatrets styreleder Merete Smith.

Fotograf: Monica Kvaale

Styret

Styret er teatrets øverste beslutningsorgan, med ansvar for at driften og utviklingen av teatret skjer innenfor gjeldende regelverk, og i tråd med forutsetningene for tilskuddene.

Styret er teatrets øverste besluttende organ og består av åtte representanter – fem representanter er oppnevnt av departementet og tre er representanter for de ansatte. Styret ledes i dag av Merete Smith. Siden teatrets drift er statsfinansiert, er det Kulturdepartementet som velger styret. I tillegg velger de ansatte ved Nationaltheatret tre ansatterepresentanter.

På generalforsamlingen i 2017 oppnevnte Kulturdepartementet nytt styre på Nationaltheatret for perioden 2017–2021. 

Styreleder:

Merete Smith

Styremedlemmer:

Asta Busingye Lydersen
Henrik H. Langeland
Tone Winje
Olav H. Selvaag

1. varamedlem: Martin Biehl
2. varamedlem: Margaretha Østern

Ansatterepresentanter:

Trine Wiggen, med personlig vara Håkon Ramstad
Hanne Marte, F. Griffiths med personlig vara Ola Neegaard
Are Hansen, med personlig vara Kristin Fladmoe Wolmer