Hopp til innhold
Nationaltheatrets styre

Fotograf: Øyvind Eide

Styret

Styret er teatrets øverste beslutningsorgan, med ansvar for at driften og utviklingen av teatret skjer innenfor gjeldende regelverk, og i tråd med forutsetningene for tilskuddene.

Styret er teatrets øverste besluttende organ og består av åtte representanter – fem representanter er oppnevnt av departementet og tre er representanter for de ansatte. Styret ledes nå av Gisele Marchand. Siden teatrets drift er statsfinansiert, er det Kulturdepartementet som velger styret. I tillegg velger de ansatte ved Nationaltheatret tre ansatterepresentanter.

15. juni 2021 oppnevnte Kulturdepartementet nytt styre på Nationaltheatret for perioden 2021–2025. 

Styreleder:

Gisele Marchand

Styremedlemmer:

  • Asta Busingye Lydersen, Oslo
  • Henrik H. Langeland, Oslo
  • Olav H. Selvaag, Viken
  • Vincent Mrimba, Vestland
  • Julie Andersland, Vestland

Ansatterepresentanter for 2021-2023:

  • Lena Kristin Ellingsen, med personlig vara Are Hansen
  • Hanne Marte F. Griffiths, med personlig vara Vibeke Brathagen
  • Øyvind Wangensteen, med personlig vara Per Christian Ellefsen