Hopp til innhold
125 år
Sponsorer og samarbeid

Sponsorer og samarbeidspartnere

Nationaltheatret har et nært og langsiktig forhold til sponsorer og samarbeidspartnere.

Sammen har vi utviklet og realisert flere viktige samfunnsprosjekter og nyskapende kulturaktiviteter, som har gitt stort utbytte for sponsorene, samarbeidspartnerne, teatret og samfunnet.

Nationaltheatret samarbeider med viktige samfunnsaktører, tankesmier og organisasjoner. Samarbeidet bidrar til å utvikle teatret som institusjon og møtested, slik at teatrets aktiviteter får enda større ringvirkninger i samfunnet. Samarbeidene er tuftet på ønsket om å bidra til gjensidig verdiskaping til beste for virksomhetene, teatret og samfunnet. Sammen utvikler vi skreddersydde partnerskap og samarbeid.

Hovedsponsor

Obos-logo

OBOS

OBOS har stått for byutvikling i Oslo i snart 85 år. For OBOS er byutvikling mer enn å fokusere på bygninger og infrastruktur. Et rikt kulturliv er en forutsetning for en levende by der folk trives og ønsker å bo.

Les mer

Ibsenfestival, skolerevy og Miniøya

Samarbeidet med våre partnere har blant annet bidratt til å realisere den internasjonalt anerkjente Ibsenfestivalen, der Nationaltheatrets scener er arena for å feire og videreformidle kunsten til en av verdens ledende dramatikere. I flere år har vi laget friluftsteater for barn i samarbeid med vår partner OBOS på Miniøya.

OBOS er også hovedsponsor av Årets skolerevy, konkurransen der skolene i Oslo-regionen kniver om å få satt opp sin skolerevy på Nationaltheatrets hovedscene. Teatret har huset hip hop-festivaler, innsamlingsaksjoner, debattforestillinger og markeringer i samarbeid med viktige samfunnsaktører. Arrangementene skaper både samfunnsdebatt og verdi for deltakere og samarbeidspartnere. 

Samarbeidspartnere

Omsorgspartner

Nationaltheatret og Omsorgspartner samarbeider om et program for Omsorgspartners ledergruppe hvor målet er å tilføre Omsorgspartners ledergruppe et utviklende perspektiv på relasjon, formidling, samarbeid og lederskap.

Promethevs

Nationaltheatret samarbeider med lederutviklingsfirmaet Promethevs om lederprogrammet Mimesis, et unikt lederprogram som integrerer det beste fra ledelsesfeltet med skuespillerkunsten og verdensdramatikken. 

Keiron

Nationaltheatret og Keiron samarbeider årlig om et Vinterseminar for ledere i tilknytning til vismennenes dag 6. januar, og visdom er det vi søker denne dagen. Keiron har en unik posisjon i sin kombinasjon av kulturformidling og ledelsesutvikling. 

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. 

Nationaltheatrets venner

Venneforeningen Nationaltheatrets venner har som målsetning å være teatrets støttespillere og veiledere i teatrets kontakt med publikum og myndighetene.

Stiftelsen International

I norsk sammenheng representerer stiftelsen InterNational en ny form for organisering av arbeidet med å sikre alternative finansieringskilder av en konkret del av Nationaltheatrets virksomhet.

Stiftelsens formål er å styrke Nationaltheatrets virksomhet, den profesjonelle scenekunsten nasjonalt og internasjonalt og den europeiske felleskulturen spesielt, med hovedvekt på formidlingen av norsk dramatikk i utlandet.

Gjennom målsetningen om å sikre langsiktig, privat finansiering av teatrets internasjonale virksomhet, er stiftelsen en del av et større bilde av Nationaltheatret som statseid tilskuddsinstitusjon, ved at den internasjonale virksomheten ikke er nedfelt i teatrets tildelingsbrev, men definert av teatret selv som et satsingsområde.

Lederutvikling

Kvinne som står og forteller engasjert foran et dekket bord

Mimesis

I flere år har Mimesis vært Nationaltheatrets utviklingsprogram for norske toppledere, der skuespillere fra teatret og forelesere i ledelsesfaget bruker scenekunsten, filosofi og verdenslitteratur som verktøy for lederutvikling.

Les mer

Få nyheter og eksklusive tilbud

Du kan sikre deg billetter tidlig, få varsel om nye forestillinger, bli invitert til arrangementer og motta eksklusive tilbud

Laster...