Main menu and utilities

Ibsenfestivalen

En feiring av Norges største dramatiker

Gjennom spennende forestillinger, samtaler, kunstnermøter, barnearrangementer og mye mer gir Ibsenfestivalen oss ulike blikk på Ibsen, mennesket og samfunnet.

 Neste Ibsenfestival vil finne sted på Nationaltheatret fra 8. til 19. september 2018. For innspill og opplysninger, ta kontakt på ibsenfestival2018@nationaltheatret.no