NORA

Vi tar det for gitt, men har kvinners posisjon endret seg vesentlig siden 1879?

Et dukkehjem ble uroppført på Det Kongelige Teater i København 21. desember 1879. Vi følger Nora Helmers oppvåkning fra sin komfortable rolle som husmor og ektefrue. Etter å ha blitt regjert over av menn hele livet begynner hun å sette spørsmålstegn ved hele det fundamentet hun har trodd på. Stykket ble ansett som skandaløst og fullstendig uakseptabelt av mange europeere da det kom ut. tg STAN iscenesetter Et dukkehjem som en fortelling om samfunnsmessig hykleri og med kritisk blikk på forbrukersamfunnet og de potensielle fallgruvene i velmøblerte hjem i Europa i 2012.

Det er ikke første gang det belgiske kompaniet tg STAN setter opp en tekst av Henrik Ibsen. I 1993 hadde de premiere på JDX – a public enemy (En folkefiende), som noen år senere også ble vist på Teatergarasjen i Bergen (1998). tg STAN har gjestet Norge og Black Box Teater en rekke ganger, bl.a. med forestillingen Of/Niet under Samtidsfestivalen i 2009.

To nøkkelord karakteriserer tg STAN: skuespillerorientert og udogmatisk. Det udogmatiske aspektet reflekteres både i navnet – S(top) T(hinking) A(bout) N(ames) og i repertoaret. Kompaniet jobber med et bredt spekter av tekster med et kritisk potensiale. Cocteau og Anouilh står side om side med Tsjekhov. Thomas Bernhard sidestilles med Ibsen, og komedier av Wilde eller Shaw står side om side med essays av Diderot. Denne bredden reflekterer ikke et ønske om å presentere noe for enhver smak, men heller en veloverveid og meningsfull holdning overfor repertoaret de bygger seg. For tg STAN er skuespilleren nøkkelen. Kompaniet jobber uten regissør, et premiss kompaniet nekter å gå på akkord med. Kanskje er dette grunnen til at deres beste arbeider utgjør en kraftfull enhet. Skuespillernes glede over å arbeide gjør at det gnistrer av forestillingene, samtidig som de kommuniserer sosiale og politiske poenger uten å moralisere. tg STAN ble etablert i Antwerpen i 1989 og posisjonerte seg i løpet av første halvdel av nittitallet som et av Belgias ledende teaterkompanier, en status de fremdeles innehar.