Ibsenstafetten 2004

Av og med elever fra hele Norge, inspirert av Henrik Ibsens skuespill. Spillested: Amfiscenen.