Ibsenstafetten 2004

Ibsenstafetten er ungdommens egen innfallsport til Henrik Ibsen, som Nationaltheatret og StøpeSkien/Skien kommune i år arrangerer for femte gang.

Med Ibsens eget liv og diktning som bakteppe, inviteres elevene til å lage sine egne forestillinger. Tilbudet gir dem anledning til å utforske, utfordre og leke med Ibsens verker. Uttrykkene som velges er vidt forskjellige, fra framføringer av teksten slik den ble skrevet, via forestillinger med tekster fra forskjellige skuespiller til nyskrevet fri diktning basert på et eller flere av verkene – eller Ibsens eget liv.

I årets Ibsenstafett deltar 12 fylker med til sammen 73 grupper – alt i alt nesten 600 ungdommer som leverer sin helt egen tolkning av Ibsen. Etter skolefinaler blir det arrangert en fylkesfinale hvor en gruppe plukkes ut til et spennende opphold i Ibsens fødeby, Skien. Her får gruppene et tettpakket program med omvisninger, foredrag og workshops, i tillegg til at de spiller forestillinger for hverandre og en fagjury. Fagjuryen plukker ut tre grupper som får vise sine forestillinger på Amfiscenen – hvor en ny fagjury kåret vinneren av Ibsenfestivalen 2004.