Ibsenfestivalen

Den internasjonale Ibsenfestivalen skulle innlede høstsesongen på teatret, med gjestespill fra inn- og utland. På grunn av koronakrisen utsettes festivalen på ubestemt tid.

Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest.

Henrik Ibsen