Hopp til innhold

Gays & Workers

Akademi for scenekunst

Bachelorstudentene i scenografi og skuespill ved Akademi for scenekunst (Høgskolen i Østfold) viser sin avgangsforestilling i regi av Agder Nye Teater.

A queer young man moves from a small town to the big city. Coming from isolation, secrecy and an inner world waiting to be revealed, he moves into a collective of like-minded people. A story that a few decades back could end with a life in the shadow of shame now ends happily.

Midway through, the performance begins again. The queer young man has been transformed through the collective struggles for visibility, tolerance and self-dignity. Now he reunites with his own family. The ones he left; the working class that represented the stifling culture of masculinity that he defined himself as opposed to.

How do they look at each other now? How can they find each other again?

Denne forestillingen er ikke lenger i spill. Trykk her for å se alle aktuelle forestillinger.

9.–11. juni 2022 på Amfiscenen.

Forestillingen spilles på engelsk // Performed in English.

Bachelorstudentene i scenografi og skuespill ved Akademi for scenekunst (Høgskolen i Østfold) viser sin avgangsforestilling i regi av Agder Nye Teater.

Credits

Agder Nye Teater

Directing, choreography and dramatisation: Magnus Sparsaas, Sebastian Biong

Students

Scenography and costume: Astrid Sønderskov Andersen, Henriette Schwabe

Lighting design: Nana Andrea Tiefenböck

Performers: Alba Greve, Anna Bjørgulf, Anna Rauhala, Clara Randum, Frederikke Hooge Steen Berg, Guillermo John Magno, Karol Matuszak, Laura Spottag Fog, Madelen Larsen, Max Levin Kugler

Produced by: Norwegian Theatre Academy at Østfold University College

Artistic tutors: Electa Behrens, Ylva Owren

Technical support: Tim Finset-Karlsen, Ulf Knudsen

Production manager: Sunniva Solberg

Photo: Based on drawing by Liv Solberg 

Informasjon på norsk

En skeiv ung mann flytter fra bygda til byen. Fra isolasjon, hemmelighold og en indre verden som venter på å komme ut, flytter han inn i et bokollektiv med likesinnede. En historie som noen tiår tilbake kunne endt med et liv i skyggen av skam ender nå lykkelig.

Midtveis starter forestillingen på nytt. Den skeive unge mannen har blitt transformert gjennom de kollektive kampene for synlighet, toleranse og egenverd. Han møter nå sin egen familie igjen. De han reiste fra; arbeiderklassen som representerte den kvelende maskulinitetskulturen den skeive unge mannen definerte seg i motsetning til.

Hvordan ser de nå på hverandre? Hvordan kan de finne sammen igjen?

Manuset er inspirert av forfatterskapet til Didier Eribon. Eribon skriver fra et selvbiografisk ståsted og omtaler derfor identitetspolitikk fra perspektivet til den homofile mannen. Ut fra dette ståstedet har vi forsket i domineringsmekanismer og skapt et stykke om klasse, kraften i fornærmelser, skapelsen av sosiale identiteter og mekanismene som (re)produserer og (re)forhandler hierarkier i samfunnet.

Velkommen til en verden av beskyttet frihet, et trygt rom der alle eksistensbehov er sørget for, alle tilgjengelige muligheter allerede skissert ut. Mens vi snubler gjennom objektene som både definerer og tynger oss ned, hva velger vi å bringe med oss og hva blir forlatt?

Krediteringer:

Agder Nye Teater

Regi, koreografi og dramatisering: Magnus Sparsaas, Sebastian Biong

Studenter

Scenografi og kostyme: Astrid Sønderskov Andersen, Henriette Schwabe

Lysdesign: Nana Andrea Tiefenböck

Utøvere: Alba Greve, Anna Bjørgulf, Anna Rauhala, Clara Randum, Frederikke Hooge, Guillermo John Magno, Karol Matuszak, Laura Spottag Fog, Madelen Larsen, Max Levin Kugler

Produsert av: Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold

Faglige veiledere: Electa Behrens, Ylva Owren

Teknisk support: Tim Finset-Karlsen, Ulf Knudsen

Produksjonsleder: Sunniva Solberg

Foto: Basert på tegning av Liv Solberg

hiof-logo-nor-black-v1.0.0.jpg