Hopp til innhold

Ta med deg klassen din og bli med på formidlingsopplegget Demo_17 om demokrati makt og ytringskultur valgåret 2017! 

Ikke i salg

Workshop Demo_17

Ta med deg klassen din og bli med på formidlingsopplegget Demo_17 om demokrati makt og ytringskultur valgåret 2017! 

I valgåret 2017 arrangerer Nationaltheatret DEMO_17, et partinøytralt formidlingsprosjekt om ytringsfrihet, makt og demokrati. Prosjektet tar utgangspunkt i teatrets forestillinger. 

Den neste workshopen finner sted på teatrets egen hovedscene mandag 27. november, kl. 10 – 15.  

Opplegget korresponderer med pensum i samfunnsfag, drama, menneskerettigheter, filosofi, historie og norsk og passer for videregående elever. Med teater som arena får de øvelse i demokratiske prosesser, verktøy til å ta ordet og kunnskap til å ta bevisste politiske valg.

Klassen din får:

- Heldagsworkshop på hovedscenen med bidrag fra av kjente skuespiller, journalister, debattanter og politikere. 

- Undervisningsmateriell og egen nettside 

- Billetter til forestillingene Revolusjon for 110 kroner per elev

Påmelding: Workshopen er nå fulltegnet

Her kan du lese mer om prosjektet: www.Demo17.no

Nationaltheatret har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til formidlingsopplegget Demo_17.