Monsters of reality – the mimesis machine (NO/GR)

En virkelig tragedie skal vekke frykt og medlidenhet. 

Monsters of Reality – the Mimesis Machine er en happening fylt med live performance, installasjoner og interaksjoner fra norske og greske kunstnere, og med tema knyttet til ideer om representasjon i europeisk kunst og politikk.

I februar 2016 reiste en rekke norske kunstnere og teaterarbeidere til Aten for å forsøke og spore tilbake til antikke teorier om mimesis. Begrepet er grunnleggende for hele den vestlige diskursen som omhandler representasjonell kunst og dets verdier, men kan på mange måter også betraktes som et slags relikvie fra antikken.

Monsters of Reality anvender aksen Oslo – Aten som et utgangspunkt for en kunstnerisk undersøkelse. Slik etableres en linje mellom to geografiske og kulturelle (mot)poler, og disse europeiske posisjonene reflekterer hverandre og det sosiale og estetiske dramaet som tilhører både en antikk fortid og dagens europeiske samfunn. Fra Platon innførte begrepet om mimesis har teatret vært utsatt for påstander om at det befinner seg i en representasjons-krise. I vår tid relaterer dette seg til en diskurs om konseptene ‘sannhet’ og ‘virkelighet’ – eller snarere dekonstruksjonen av dem. Dette er del av en teoretisk debatt som for det meste har engasjert vestlig estetisk filosofi. Vi kan også feste oss ved en ytterst virkelig representasjonskrise: Den europeiske unionen knaker i sammenføyningene og det er økende mistro til at en rettferdig demokratisk representasjon er mulig.

 

Idé/produsent: Siri Forberg

Dramaturg/produsent: Marit G. Eggen

Medvirkende kunstnere: Yota Argyropoulou(GR),Rafika Chawishe(GR),Trine Falch(NO), Crispin Gurholt(NO), Michalis Konstantatos(GR),Victoria Meirik(NO),Charis Pechlivanidis(GR) Poka-Yio(GR),Pia Maria Roll(NO),Helle Siljeholm(NO) Mona Solhaug(NO), Korina Vasileiadou(GR) og Bo Christer Wallström(NO)

Støttet av Norsk Kulturråd, KORO og Dramatikkens hus. Samarbeidspartnere er Dramatikkens hus, Nationaltheatret, Den norske ambassade i Aten og Det norske instituttet i Aten.