Grønlandsutraen

Av: Fredrik Høyer.
Regissør: Mattis Herman Nyquist. 
Spillested: Torshovteatret.