They are dying out /// Dollar series part II

Hva skjer med samfunnet når kapitalismens representanter stikker hodene sammen for å eliminere konkurransen?

I dette tragikomiske stykket, beskriver avant garde-ikonet Peter Handke sitt syn på motivene til en gruppe ledende entreprenører, representanter for en hensynsløs del av samfunnet.

Entreprenørene går sammen om et lovstridig prissamarbeid for å eliminere konkurransen i markedet. Men én mann velger å ikke holde ord. Nådeløst forsøker de alle å holde tritt, men snart oppstår tvil og mistenksomhet. De dør ut er et poetisk oppgjør med systemene og intrigene I et kapitalistisk system som har gått helt i spinn.

Den nederlandske teatergruppen De Roovers har adaptert Handkes stykke til en moderne iscenesettelse av vår tids maktmisbruk og grådighetskultur. Gründerne og den grådige (mal) praksis de representerer er universell. Den var årsaken til de første sprekker i verdens finansielle system, og til slutt den nåværende globale krisen.

 

Av Peter Handke.

I rollene: Robby Cleiren, Sara De Bosschere, Jurgen Delnaet, Frank Dierens, Wouter Hendrickx, Luc Nuyens and Sofie Sente

Bearbeidelse: de Roovers. Scenografi: Stef Stessel. Kostymer: Lieve Pynoo. Lyd: Eric Engels. Lys: Bert Vermeulen & Stef Stessel.