Müdigkeits-gesellschaft (DE)

Utmattet. Utbrent. Er det noe som er grunnleggende galt i måten vi lever livene våre på?

Når den filosofiske og poetiske teksten Utmattelsessamfunnet tas til scenen, er det langt fra selvhjelpslitteraturens enkle løsninger som postuleres. I et samfunn som preges av jaget etter prestasjoner og resultater – hva er det som driver oss – og hvor?

Gjennom tekster av filosofi-journalist Byung-Chul Han og forfatter Peter Handke har regissør Stefan Otteni rettet fokus mot en av vår tids folkesykdommer. Tekstene treffer nerven i et samfunn der et symptom har blitt symbolet på en gjennomgripende følelse i livet: Utbrenthet.

Utmattelsessamfunnet er en undersøkende, filosofisk og analytisk tekst som åpner for undring og tanke. Byung-Chul Han, som opprinnelig er fra Korea, drar veksel på tenkere som Nietzsche og Arendt for å beskrive vår tids resultatorienterte samfunn: En overdreven positivitet, koblet med et stadig krav til å prestere, innebærer at individet kun fremstår som selvstendig – mens resultatet er en usynlig tvang. At mennesket pisker seg selv er mer effektivt enn at det blir utnyttet av andre, ettersom selvutnyttelsen er forbundet med en følelse av frihet. Men ofte resulterer det i utmattelse og depresjon, kropp og sjel nekter å fungere lenger.

Hos Handke finner Byung-Chul Han en annen form for utmattelse. Forfatteren beskriver kulturens tilstand som en «nasjon av trette». I en teatral opplevelse som søker etter vår tretthet deltar vi i Utmattelsessamfunnet i en sceninsk situasjon hvor vi kan gi oss hen til vår egen tretthet og gå inn i utopiske refleksjoner sammen med skuespillerne. Slik blir aktører og tilskuere sammen en flyktig og midlertidig «nasjon av trette».