Lille Eyolf

Regissør: Sophia Jupiter. Spillested: Amfiscenen.