En folkefiende i Oslo

Iscenesettelsen av en by.

Ibsenfestivalen 2012 åpner med bestillingsverket En folkefiende i Oslo, signert Rimini Protokoll, et av de ledende, europeiske kunstnerkollektivene. De lager en forestilling om oss, med oss. Det handler om Oslo, hovedstaden i kongeriket Norge, og hvordan vi stiller oss til spørsmålene Ibsen reiser i En folkefiende.

Hva om du oppdaget råttenskap i byen din? Hva om du kunne bevise hvor den kom fra, men visste at om sannheten kom for en dag, ville den påvirke alles liv, og kanskje skade eller til og med ødelegge oss? Hvilken vei ville du valgt? Ville du spredt sannheten, men forurenset samfunnet? Ville du risikert ditt eget liv? Er du enig i at enkeltpersonen skal stå over flertallet i spørsmål som gjelder rett og galt? Stemmer det at «den sterkeste mann i verden, det er han som står mest alene»?

Rimini Protokoll har utviklet et framføringssystem der 100 enkeltpersoner blir valgt ut fra en gruppe for å representere hele gruppen. I En folkefiende i Oslo representerer hver person på scenen 5995 innbyggere i Oslo (Tigerstaden har en befolkning på 599 509). Deltakerne blir valgt ut på bakgrunn av en rekke statistiske kriterier (kjønn, alder, område man bor i, opprinnelsesland, boforhold). Slik kan prosjektet gjenspeile måten den offentlige opinionen dannes på: gjennom gruppepress, av mediene, eller gjennom enkeltpersoners handlinger.

 

Rimini Protokoll inviterer 100 mennesker opp på scenen som et slags representativt utvalg av folk fra alle nivåer i samfunnet. Nationaltheatrets scene blir overlatt til et statistisk utvalg, eksperter på egne liv, men uten skuespillererfaring. De må ta beslutninger på vegne av alle Oslos innbyggere, live på scenen. De er et kollektiv som spiller rollen som by, et kor som aldri har øvd før, en tilfeldig enhet som kombinerer og rekombinerer i en uendelig serie av dynamiske samspill, de danner flyktige portretter av kontraster og konformitet. En sjø av stemmer i en geometrisk form, på hundre kvadratmeter scene.

En folkefiende i Oslo er ikke bare en undersøkelse av hvordan folkeopinionen reagerer på «sannheten» som den oppdiktede Dr. Stockmann forteller, det handler om enkeltmenneskets ansvar for sin egen omgang med denne sannheten. Det er en ny måte å utforske de irrasjonelle tendensene i massene på, og det hyklerske og korrupte grunnlaget for de politiske systemene de støtter.

Forestillingen vil forsøke å vise hvordan demokratiets prinsipper kan påvirke integriteten til hvert enkelt menneske.

 

Les mer om Rimini Protokoll her.

Mer info