Ibsenstafetten 2010

De unge har selv regien i Ibsenstafetten. Hvordan vil de tolke Ibsen i dag?

Ibsenstafetten er en nasjonal teaterkonkurranse for videregående skoler. Den er lagt opp som en stafett i tre etapper. 45 grupper fra forskjellige skoler i hele Norge har konkurrert fylkesvis om å komme til semifinalen på Teater Ibsen i Skien 2.–4. september. Selve finalen finner sted på Nationaltheatrets amfiscene i Oslo under Ibsenfestivalen. Deltakerne står fritt til å velge tematikk – det være seg Ibsens liv og/eller verk. Ibsenstafetten er en sentral del av Nationaltheatrets Ibsenfestival, og et viktig bidrag i Skien kommunes Ibsen-formidling til barn og unge.

Ibsenstafetten 2010 er et samarbeid mellom Nationaltheatret, StøpeSkien, Teater Ibsen, DnBNOR og Telenor.