Faderen

Skrevet av: August Strindberg. Regissør: Victoria Meirik. Spillested: Torshovteatret. 

Les mer om forestillingen