I skyggen av Nora (NO)

Ibsen brukte historien til Laura Kieler (1849- 1932) da han skrev Et Dukkehjem. Hun ba ham dementere at det var hun som var Nora, men Ibsen nektet.

Monologen I skyggen av Nora forteller forfatteren Laura Kielers historie. Hun er 17 år gammel da Ibsens Brand slår ned som en bombe, særlig i det pietistiske miljøet. Hun skriver et motstykke hun kaller Brands døtre. Laura sender boken til Ibsen og får sitt første brev fra forfatteren, som oppfordrer henne til å fortsette å skrive. Hun reiser til København, hvor hun møter sin tilkomne Victor Kieler, og Henrik Ibsen. Dramatikeren inviterer henne til Dresden, hvor hun også blir kjent med, Suzannah. Ibsen gir henne tilnavnet ”Lærkefugl”.

Faren dør, og det viser seg at han har begått underslag av amtets penger. I skam flykter Laura med moren tilbake til Danmark. Hun gifter seg, får barn, sønnen dør- og så får den temperamentsfulle Victor Kieler tuberkolose.

Låner penger i skjul

Her kommer den virkelige historien som Ibsen senere benytter seg av i Et dukkehjem: Hun låner penger uten at mannen vet det, for å ta ham med til varmere strøk, etter legens anbefaling. Laura Kieler klarer ikke å betale tilbake lånet. Men hun forlater ikke familien sin, slik som Nora. Hun blir fratatt barna, tvangsinnlagt på asyl og separert.

Etter to år flytter hun tilbake. Hele tiden skriver hun. Med Mænd av ære tar hun et oppgjør med Brandesianerne og bohemen. Både Ibsen og Bjørnson applauderer stykket, men hun har skaffet seg mektige uvenner. Til stadighet blir hun hengt ut i offentligehen med Nora-historien.

Laura tar et oppgjør med Ibsen og prøver å få ham til å avkrefte at hun er Nora, men Ibsen sier at han ikke kan. Hun ser ham aldri mer.

Anerkjent forfatter

Laura Kieler blir en anerkjent forfatter. Hun utgir til sammen 25 bøker, holder rundt 1000 foredrag og blir æresmedlem i Dansk forfatterforening. Men: Hun snakker aldri om Nora.

I 1999 kom boken om Laura Kielers liv, I skyggen av Nora, skrevet av journalist og forfatter Odd Birger Grønli, som også dramatiserte boken. 

I skyggen av Nora ble produsert av Nord-Trønderlag Teater med premiere i mars 2003.

 

Med: Anitra Terese Eriksen. Pianist: Per Christian Revholt. Dramaturg og regissør: Liv Hege Nylund. Komponist: Asgeir Skrove. Forfatter: Odd Birger Grønli.