Paa Vidderne

Hovedpersonen i Henrik Ibsens dikt Paa Vidderne fra 1859 er en ung dikter som drar til fjells og blir der oppe. Han vraker sin unge brud i dalen, fordi han vil leve i opphøyet kunstnerisk uavhengighet, og beskue menneskene og samfunnet ovenfra.

Diktet Paa Vidderne, inneholder kimen til versedramaet Kærlighedens komedie (1862) og handler også om motsetningen mellom dikterkallet og hverdagens plikter.

Jan Hårstad har vært skuespiller ved Nationaltheatret siden 1968. I tillegg til å gi liv til en rekke store roller – bl.a. grosserer Werle i Vildanden og assessor Brack i Hedda Gabler – har Hårstad også presentert en rekke litterære programmer. Våren 2002 presenterte han programmene Kjærlighetens slaver med noveller av Knut Hamsun og Felen i ville skogen med noveller av Hans E. Kinck, begge med kjærlighet som et gjennomgangstema. Hårstad har også tidligere samarbeidet med Aage Kvalbein – en av Norges fremste cellister, professor ved Norges Musikkhøgskole og en viktig medspiller i festivalens lyriske utflukt.