Jeg kan ikke skrive brev!

I 2004 er det 100 år siden Breve fra Henrik Ibsen ble utgitt på Gyldendal forlag. Hvordan opplevde Henrik Ibsen å se sine private betroelser fremlagt for offentligheten og åpnet for alle og enhver? 

Hva følte han ved synet av disse to bøkene, han som på mange måter hadde levd så innesluttet og tilbaketrukket bak sin «Ibsen-maske»? Opplevelsen må ha blitt forsterket av Ibsens egen livssituasjon i året 1904. Han var på dette tidspunktet en aldrende og sterkt redusert mann, plaget av flere slagtilfeller. Det er slagpasienten Ibsen Morten Jostad har gjort til utgangspunktet for sin nye enmannsforestilling. Den ordløse mannen som konfronteres med seg selv i brevsamlingens ord.

Jostad har dramatisert og gjort seg bemerket med forfatterportretter av bl.a. Petter Dass, Ludvig Holberg, H.C. Andersen og Søren Kierkegaard. Med Jeg kan ikke skrive brev! viderefører Jostad sin utforsking av Ibsen, som startet med forestillingen Den episke Brand, framført av Øystein Røger under Ibsenfestivalen 1998. Forestillingen er Morten Jostads femte arbeid for Ibsenfestivalen.