Et dukkehjem

I Nepal blir kvinner fortsatt økonomisk og sosialt undertrykket av de konservative normene i samfunnet som binder til hjemmet.

Første gang Nora gikk fra mann og barn var i 1879 på Det Kongelige Theater i København. Siden har hun forlatt dem over hele verden.

Vinteren 2001 møttes den danske teaterinstruktøren Madeleine Røn den nepalesiske teaterinstruktøren Sunil Pokharel i forbindelse med en workshop. Deres samtaler om endringer i familiestrukturen og sosiale forhold ga dem ideen til å bruke teatermediet til å registrere endringene i de sosiale strukturene i Danmark og Nepal. Valget falt på Ibsens Et dukkehjem. Stykket ble skrevet i en tid hvor situasjonen i Vesten på mange områder minnet om den situasjonen Nepal befinner seg i dag. I Nepal blir kvinner fortsatt økonomisk og sosialt undertrykket av de konservative normene i samfunnet som binder til hjemmet. Oppsetningen har skapt diskusjoner i Nepal om både patriarkalske posisjoner og skilsmissen som løsningsmodell.

Mer info