Ibsenfestivalen 1998

Ibsenfestivalen fremmer dramatikere som kan sees i relasjon til Ibsen, og åpner for samarbeid med det frie feltet.