Ibsenfestivalen 1994

Ibsenfestivalen utvider blikket fra Ibsen i streng betydning til Ibsen som inspirasjonskilde for ny dramatikk og nytt teater.