Ibsenfestivalen 1991

Ibsenfestivalen byr på en ambisiøs rekke av egenproduksjoner, samt flere markante innslag fra det ekskommunistiske Øst-Europa.