Hopp til innhold
125 år
Stortinget

Norge lytter

En scenisk lesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

​Det er tid for Norge å høre etter.

14. juni 2018 oppnevnte Stortinget en kommisjon for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. I 2019 ble også skogfinnene tatt inn. Kommisjonens oppgave har vært å kartlegge norske myndigheters politikk og virksomhet overfor disse gruppene, undersøke ettervirkninger av politikken samt legge fram tiltak som kan skape større likeverd mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen.

1. juni 2023 skal rapporten legges fram for Stortinget, til stor interesse fra hele Norge. For hva er vårt selvbilde som demokrati? Hvordan har vi tatt vare på våre minoriteter?

Visningstider
Fra til
Advarsler
Varighet ca. 35 timer. Gratis påmelding til tre timer om gangen. Norge lytter filmes og strømmes på NRK, Bergen Off. Bibliotek, fib.no m.m. Lesningen vil bli tegnspråktolket.

Se også

Essay
Portrett av mann

Den fortrengte nasjonen

Jeg vokste opp i et usynlig land, som del av et fortrengt folk. Hvem førte oss hit? Hvor går vi herfra?

Essay av Mikkel Berg-Nordlie/Boardda Mihkkal.

Les mer