Hopp til innhold
125 år

Krenket – en ordliste

Stykket Krenket inneholder en del referanser til religion og kunst. Her er en liten ordliste, hvis du lurer.

Shiva:
En av de høyeste guddommene i hinduismen.

Diego Velázquez:
Spansk 1600-tallsmaler og den fremste kunstneren i hoffet til kong Filip IV i Madrid. Var en fremragende portrettmaler og utviklet tidlig en realistisk stil. Han har blitt stående som den største kunstneren fra den spanske barokken. Ble et forbilde for senere kunstnere, som Goya, Courbet og Manet. Hans mest kjente verk er det velkomponerte gruppebildet Las Meninas (1656). Han malte også motiver fra folke- og hverdagsliv, såkalte bodegónes.

Juan de Pareja:
Spansk 1600-tallsmaler, født i slaveri nær Málaga. Han arbeidet i verkstedet til Velázquez, men ble frigjort av Velázquez i 1650. Omtrent samtidig malte Velázquez Parejas portrett. Pareja fikk en selvstendig kunstnerkarriere.

Taqiyya:
Et begrep som legitimerer det å skjule eller å lyve om sin egen tro, innenfor islam. Tanken er at dette gjøres i angst, under tvang eller når liv er i fare, og at det derfor er, tillatt, halal, dersom man er truet.

John Constable:
Engelsk maler fra romantikken. Han er hovedsakelig kjent for sine landskapsmalerier fra hjemstedet sitt i Dedham Vale. I dag er hans malerier blant de mest populære og kostbare i den britiske kunsten.

Frieze Art Fair:
En internasjonal messe for samtidskunst i London, New York og Los Angeles. Messen inkluderer mer enn 170 kunstgallerier.

Pierre Bonnard:
Fransk maler og grafiker, blant Frankrikes betydeligste kunstnere på 1900-tallet. Regnes som modernist, men grep ikke direkte inn i kunstutviklingen. Som kolorist var han en sjelden begavelse, kjent for blant annet aktmalerier og hagemotiver.

Orientalisme:
Refererer gjerne til et vestlig, og gjerne stereotypt, syn på østlig kultur. Begrepet stammer fra Edward Saids bok Orientalismen fra 1978, der han karakteriserer «orientalisme» som studiet av «det andre», og han kritiserer vestlige eksperter på Midtøsten for å legge eurosentriske kategorier til grunn for sin forståelse av området.

The Denial of Death:
Pulitzer-prisvinnende bok fra 1973 av Ernst Becker. Forfatteren forsøker her å forstå menneskets eksistens, blant annet gjennom å tematisere menneskets ubevisste fornekting av egen dødelighet – og hvordan det påvirker menneskets oppførsel.

Rumi:
Dikter, mystiker og teolog. Han skrev flere bøker, hvorav den mest kjente er Masnavi-ye ma'navi, en samling av lignelser i diktform, ofte omtalt som «Koranen på persisk tungemål».

Talmud:
Et omfattende litterært verk som består av en rekke skriftlige samlinger av jødenes gamle, muntlige læretradisjoner. Det hebraiske ordet talmud betyr «studium», og Talmuds formål er studiet av Toraen.

Martin Amis:
Britisk prisbelønt forfatter, litteraturkritiker og essayist, født i 1949. The Times kåret ham i 2008 som en av de 50 største britiske forfattere siden 1945. Verkene hans er gjerne satirer over senkapitalistiske vestlige samfunn.

Mahmoud Ahmadinejad:
Iransk politiker som var president i Iran fra 2005 til 2013. Tidligere borgermester i Teheran og regnet for å være en religiøs konservativ, men samtidig sosialt radikal. Var tidligere offiser i Revolusjonsgarden og leder for den religiøse Basij-militsen. Førte i sin presidentperiode en konfronterende linje overfor USA og Israel.

Mujahedin:
Betegnelse på den væpnede islamske motstandsbevegelsen i Afghanistan. Ble opprettet i 1979 som en av flere motstandsgrupper som kjempet mot regjeringen og under Sovjetunionens okkupasjon mot de sovjetiske okkupasjonsstyrkene. Ble først finansiert, væpnet og opplært av blant annet USA. Etter at Sovjetunionen trakk seg ut av Afghanistan i 1989, ble Mujahedin delt i to løselig allierte fraksjoner, Nordalliansen og Taliban, som deretter kjempet seg imellom om kontrollen i Afghanistan.

Kufi:
En bønnelue som brukes av muslimske menn for å dekke hodet under bønn. Lua er rund, liten og mangler bremmer

Kilder: Wikipedia, Store norske leksikon