Hopp til innhold

Fotograf: Øyvind Eide

Rehabilitering

Les om rehabiliteringen av Nationaltheatret.

Allerede da Nationaltheatret ble åpnet i 1899, var det for lite. Gjennom årenes løp har det stadig blitt fremmet forslag om rehabilitering og utvidelse, uten at noen har blitt realisert. Nå er forprosjektet, som skal lede fram til et byggeprogram, rom- og funksjonsprogram og brukerutstyrsprogram, ferdigstilt. Dette legger grunnlaget for en bevilgning og en forventet oppstart av byggeprosjektet i 2023.

I 2012 vedtok regjeringen at utredningen for rehabilitering og modernisering av teatret skulle ha en ramme på 50 år for virksomheten. Teatrets styre og ledelse deler denne ambisjonen. En fullstendig rehabilitering av det forfalne bygget er en konsekvens av mangel på større bevilgninger til vedlikehold, og er høyst nødvendig.

Det største dramaet på Nationaltheatret pågår hele året og er gratis å oppleve: bygningens forfall.

Nationaltheatret sto ferdig bygget i 1899 og har ikke gjennomgått nevneverdige moderniseringer siden. Teatret er i en byggeteknisk kritisk tilstand og utidsmessig med tanke på hva som kreves av et moderne teaterhus. Det mangler moderne scener og sceneteknologi, gode nok publikumsfasiliteter og universell utforming.

I 2014 og 2015 ble det utarbeidet to ulike rapporter som på hvert sitt vis beskriver hvordan en rehabilitering av Nationaltheatret kan løses. Her kan du lese dem.

Situasjonen sammenlignet med andre

Rapportene beskriver et bygg som er overmodent for rehabilitering. Sammenligner man Nationaltheatret med andre scenekunstinstitusjoner, ser man at Nationaltheatret kommer til kort på mange områder.

Sammenlignet med andre

  • Et bygg i kritisk forfatning

    Her kan du se hvordan situasjonen er på Nationaltheatret sammenlignet med Den norske Opera & Ballett og Det Norske Teatret.

Veien videre

I juni 2018 fattet regjeringen vedtak om oppstart av et Forprosjekt. Dette skulle lede frem til et endelig byggeprogram, rom- og funksjonsprogram og brukerutstyrsprogram. Forprosjektet ble levert Kulturdepartementet våren 2021.

Fordi departementet fant kostnadsnivået for høyt, fikk Statsbygg i juni 2021 oppdrag om å revidere forprosjektet ved at Amfiscenen, teatrets største biscene, tas ut av byggeprosjektet. Det betyr at Amfiscenen likevel ikke kommer i et tilbygg under bakken på plassen foran hovedhuset. Revideringen løper gjennom høsten 2021, og i januar 2022 skal Statsbygg legge Revidert Forprosjekt frem for Kulturdepartementet.

Etter dette følger ferdigstilling av kvalitetssikring
(KS2), og dette skal kunne gi beslutningsgrunnlag for oppstartsbevilgning til bygge-og rehabiliteringsprosjektet i forbindelse med framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i juni 2022. Forutsatt at
oppstartsbevilgning gis, vil byggeprosjektet starte med detaljprosjektering høsten 2022. Selve byggeprosjektet vil da fysisk kunne settes i gang i 2023.

Veidekke, Sweco Norge, RATIO arkitekter, Futhark arkitekter og Origo arkitekter er valgt av Statsbygg til å lage Forprosjektet for rehabiliteringen og oppgraderingen av Nationaltheatret.

Parallelt med revideringen av forprosjektet er Nationaltheatret gitt i oppdrag av departementet å legge frem en utredning om permanent erstatning av Amfiscenen på et annet sted enn i hovedhuset. Fristen for utredningen er satt til 31. desember 2021.

Pressebilder

Utvendige behov

Nødsikring av Nationaltheatrets fasade.

Foto: Øyvind Eide

Last ned bildet

Interiør

Sprekkdannelser i takmaleri i publikumsområdet. Takmaleriet er nå nødsikret.

Foto: Øyvind Eide

Last ned bildet

Styreleder

Gisele Marchand

Foto: Hoan N. Nguyen

Last ned bildet

Teatersjef

Kristian Seltun.

Foto: Øyvind Eide.

Last ned bildet

Direktør

Marta Færevaag Hjelle.

Foto: Marte Garmann.

Last ned bildet

Prosjektleder

Thomas Gunnerud.

Foto: Marte Garmann.

Last ned bildet