Hopp til innhold
125 år
Nationaltheatret

Historisk tidslinje

Nationaltheatret var for lite allerede fra start, og en utvidelse av teatret har blitt diskutert siden 30-tallet. Her får du en historisk oversikt over rehabiliteringssaken.

 • 1892 – FOR LITE FRA START: Allerede i 1892, ved byggestart, måtte teatret reise en bygård med verksteder og lagre.
 • 1935 – TEGNET UTVIDELSE 1: Teatrets arkitekt Henrik Bull tegnet ut en stor utvidelse med blant annet bedre publikumsfasiliteter og lagring. Men teatret klarte ikke å reise midler.
 • 1980-tallet – TEGNET UTVIDELSE 2: Etter brannen i 1980 ble teatret rehabilitert, men ikke modernisert. En ny fløy ble foreslått bygget, men teatret fikk ikke gehør for finansiering.
 • 1990-tallet – AVVIST: En utvidelse av teatret ble foreslått da ny jernbanetunnel ble bygget. Forslaget ble avvist av Storting og regjering grunnet bygging av den nye operaen.
 • 2006–2007 – TILSTANDSANALYSE 1: En tilstandsanalyse av teaterbygningens omfattende rehabiliteringsbehov leveres av konsulentselskapet Rambøl.
 • 2008–2011 – TILSTANDSANALYSE 2: Teatrets styre foreslår at Statsbygg overtar forvaltningen av bygget, men de mener det må rehabiliteres først. Kostnadene fastlås til 700–900 millioner kroner. 
 • 2012 – VEDTAK OM UTREDNING: Regjeringen setter i gang prosessen med konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikring (KS1), for å utrede teatrets rammer i et 50-årsperspektiv. 
 • 2014 – ANBEFALING 1, KVU: Anbefaler full rehabilitering av bygget. Med blant annet helt ny hovedscene, nybygg med biscener, moderne publikumsfasiliteter og universell utforming.
 • 2015 – ANBEFALING 2, KS1: Settes i gang for å kvalitetssikre KVU-en. KS1 anbefaler kun rehabilitering av teaterbygningen og full oppgradering av Hovedscenen. 
 • 2016 – KULTURDEPARTEMENTET AVGJØR: Beslutningsgrunnlag for valg av alternativ ligger hos Kulturdepartementet. Ingenting blir vedtatt i 2016.
 • 2017 – BEVILGNING AV MIDLER: Regjeringen velger i april 2017 å følge anbefalingen fra KS1, det vil si rehabilitering av teaterbygningen og full oppgradering av Hovedscenen. Avklaringsfase for kvalitetssikring av dette valget gjennomføres fra høsten 2017 til våren 2018.
 • 2018 – OPPSTART FORPROSJEKT: Regjering fatter endelig vedtak om oppstart av forprosjektet i juni 2018. Dette skulle lede fram til et endelig byggeprogram, rom- og funksjonsprogram og brukerutstyrsprogram. Forprosjektet  med kvalitetsikring (KS2) ble ferdig i 2021. Endelig bevilgning kan gis høsten 2022, og byggeprosjektet kan ha oppstart i 2023.
 • 2021 – FORPROSJEKTET ble levert til Kulturdepartementet i mai 2021. Kulturdepartementet ga Statsbygg i oppdrag å revidere forprosjektet med leveranse i januar 2022.
 • 2023 – BYGGEPROSJEKTET har forventet oppstart.

Få nyheter og eksklusive tilbud

Du kan sikre deg billetter tidlig, få varsel om nye forestillinger, bli invitert til arrangementer og motta eksklusive tilbud

Laster...