Hopp til innhold
125 år
Ibsen-statue

Retningslinjer for samfunnsansvar

1. Formål

Nationaltheatret skal være det ledende teatret i Norge, utvikle scenekunsten og anerkjennes internasjonalt. Kunsten skal være dristig og relevant i tillegg til at teatret skal være åpent og engasjerende overfor publikum. Teatret skal arbeide for å bli et moderne teaterhus – både organisatorisk og teknisk – med tidsmessige lokaler og fasiliteter.

Vi forstår vårt samfunnsansvar ved at vi utfører vår virksomhet på en forsvarlig måte for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av vår aktivitet.

2. Virkeområde

Våre retningslinjer gjelder all virksomhet under Nationaltheatret sitt ansvar herunder, medarbeidere, innleid personell og konsulenter og leveranser fra underleverandører.

3. Ansvar

Styret, ledere, medarbeidere og innleid personell plikter å følge Nationaltheatrets til enhver tid gjeldende retningslinjer for samfunnsansvar. Teatersjef og direktør er ansvarlig for at retningslinjene følges av hele virksomheten.

4. Overordnede prinsipper for ivaretakelse av samfunnsansvar ved Nationaltheatret
Våre grunnleggende prinsipper for vår aktivitet er:

  • Vi etterlever Norsk lov og myndighetspålagte regler.
  • Våre medarbeidere kjenner våre etiske retningslinjer og vårt mål om å holde høy etisk standard ved utførelse av oppgaver for Nationaltheatret.
  • Vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering.
  • Vi har nulltoleranse for korrupsjon og enhver form for økonomisk kriminalitet. 
  • Vi respekterer og bidrar til et anstendig arbeidsliv hvor grunnleggende arbeidsstandarder- og rettigheter inkludert ILOS 8 kjernekonvensjoner, arbeidsmiljøloven og likestillingsloven ivaretas.
  • Vi sørger for gode prosesser og medvirkningsmuligheter for medarbeiderne ved omstillinger og endringer av virksomheten. 
  • Vi arbeider systematisk med helse- miljø og sikkerhet og setter oss høye mål for vårt HMS-arbeid.
  • Vi tar miljøhensyn i våre beslutninger og i vår drift, og arbeider målrettet med å redusere negative klimamessige konsekvenser.
  • Våre innkjøp bygger på gode etiske standarder der hensyn til miljø, klima, arbeidstaker- og menneskerettigheter synliggjøres for leverandørene.
  • Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og utfører vår rolle som kunstinstitusjon med bevissthet om vårt ansvar for å bidra til å utvikle vårt demokrati med frie ytringer og kritisk tenkning.

5. Rapportering

Det settes opp en årlig kortfattet rapport på hvordan vi har etterlevet vårt samfunnsansvar. Videre skal vår samfunnsansvarsrolle tas inn i styrets beretning innenfor regnskapslovens krav.

Få nyheter og eksklusive tilbud

Du kan sikre deg billetter tidlig, få varsel om nye forestillinger, bli invitert til arrangementer og motta eksklusive tilbud

Laster...