Hopp til innhold
125 år
Påtroppende teatersjef Kristian Seltun

Kristian Seltun om NyeNational

Teatersjef ved Nationaltheatret, Kristian Seltun, ser frem til å treffe fremtidens skuespillere på audition til NyeNational.

NyeNational skal gi en utvalgt gruppe nye talenter innen skuespillfaget muligheter til å videreutvikle sitt talent over tid med Nationaltheatrets ressurser i ryggen. Nå oppfordres nyutdannede skuespillere fra hele Norge til å søke.

Les mer om NyeNational her.

Ifølge teatersjefen ved Nationaltheatret, Kristian Seltun, er norske teaterinstitusjoner de viktigste arbeidsplassene for norske scenekunstnere. Med Nationaltheatret som arena for talentsatsingen vil talentene få en svært god eksponeringsflate i sine videre karrierer.

– Gjennom NyeNational ønsker vi ikke bare å tilby en stilling på huset, men også et faglig og kunstnerisk opplegg som gir de utvalgte talentene mulighet til å tilegne seg kunnskap, erfaringer og spesialisert kompetanse på et høyt faglig nivå innenfor institusjonen, forteller Seltun.

Ifølge Seltun har det norske teaterfeltet vært gjennom en voldsom endring de siste tiårene. Fra å være en håndverkstradisjon som primært stod i litteraturens tjeneste, har teatret fått en stadig tydeligere scenekunstprofil.

– I dag blir teater i større grad sett på som en selvstendig kunstform, og institusjonsteatrene er bevisst egne virkemidler og posisjon. Dette fører til at det jobbes på en annen måte enn tidligere. Både regissører og skuespillere jeg har engasjert opp gjennom årene, opplever at de er skapende og medskapende på en måte som blant annet fordrer at de behersker faglige innganger til formspråket de jobber med, forteller Seltun.

Helt avgjørende for fremtidens scenekunst

NyeNational skal gi de nye talentene en trygg, men kunstnerisk utfordrende inngang på skuespilleryrket. Skuespillerne vil blant annet få kunstnerisk medbestemmelse i produksjoner, være en del av den øvrige produksjonstakten samt virke ved teatret.

– De nye skuespillerne vil få varierte oppgaver og bli kastet ut på dypt vann med en gang. Dette er helt avgjørende for talentenes utvikling, mener Seltun.

Audition

Teatersjefen ser frem til å treffe fremtidens skuespillere på audition – og til å følge de utvalgte talentene på teatret.

– Hvis jeg var teatersjef ved et annet teater, ville jeg svært interessert i å følge med på dette. Teatersjefer er stadig på jakt etter nye talenter og følger med på hva som skjer på teaterskolene. På lik linje vil jeg tro at kollegene mine vil følge denne gjengen, som dette etter hvert blir.

Les mer

Talentordning
Collage med fire personer

NyeNational

Nationaltheatret har engasjert fire unge skuespillertalenter til NyeNational. Disse er Christoffer Masters, Nora Frølich, Jenny Mueni Ndunda og Alfred Ekker Strande.

Les mer

Få nyheter og eksklusive tilbud

Du kan sikre deg billetter tidlig, få varsel om nye forestillinger, bli invitert til arrangementer og motta eksklusive tilbud

Laster...