Hopp til innhold
125 år
Collage av fire personer
Øverst: Jenny Mueni Ndunda og Christoffer Masters. Nederst: Alfred Ekker Strande og Nora Frølich. Foto: Privat

NyeNational

Nationaltheatret har engasjert fire unge skuespillertalenter til NyeNational. Disse er Christoffer Masters, Nora Frølich, Jenny Mueni Ndunda og Alfred Ekker Strande.

For tredje gang gir Nationaltheatret, i samarbeid med Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB, en gruppe skuespillertalenter muligheten til å videreutvikle seg ved en av Norges største teaterinstitusjoner.

De fire skuespillerne som engasjeres fra og med høstsesongen 2024 er:

 • Christoffer Masters, 31 år fra Liverpool Institute for Performing Arts (2023) og Nordic Black Theatre (2020).
 • Nora Frølich, 23 år fra KhiO (2023).
 • Jenny Mueni Ndunda, 29 år fra KhiO (2024) og Nordic Black Theatre (2020).
 • Alfred Ekker Strande, 24 år fra KhiO (2024).

Om NyeNational

Nationaltheatret ønsker å satse målrettet på nye talenter over tid, og mener at møtet mellom de nye og de etablerte vil styrke både den som er i starten av sin karriere, norsk scenekunstfelt generelt og Nationaltheatret spesielt.

Teatret viderefører samarbeidet med Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB om satsingen NyeNational. Ordningen gir en utvalgt gruppe nyutdannede skuespillere muligheten til å videreutvikle sitt talent over tid innenfor institusjonen – og slik bringe nye historier, ny tematikk, nytt språk og nye roller inn i teatret.

Ordningen går over 1,5 år og vil innebære at inntil fem talenter årlig ansettes som skuespillere i 100 prosent stilling med lønn ved Nationaltheatret. De vil i tillegg følge et opplegg med både interne og eksterne bidragsytere.

Det første kullet engasjeres fra og med høstsesongen 2024 til og med høstsesongen 2025. Neste kull engasjeres fra og med vårsesongen 2026 til og med vårsesongen 2027 (det vil bli en ny søknads- og auditionrunde for dette opptaket).

Deltakerne velges ut gjennom en søknads- og auditionprosess, hvor det i rekrutteringsarbeidet vil legges vekt på mangfold og jevn kjønnsbalanse. Det opprettes et faglig råd som vil velge ut søkere som går videre til audition. Faglig råd består av teatersjef, dramaturg og en skuespiller fra Nationaltheatret, i tillegg til eksterne regissører og dramaturg.

NyeNational vil gi de nye skuespillerne:

 • mulighet til å utvikle seg og tilegne seg kunnskap, erfaringer og kompetanse på et høyt faglig nivå innenfor institusjonen og med teatrets ressurser.
 • et fellesskap hvor de kan få sjansen, tilliten og tryggheten til å ta plass og bli sett.
 • en god eksponeringsflate for sine videre karrierer.

NyeNational vil innebære at de nye skuespillerne:

 • inngår i teatrets ensemble og medvirker i teatrets ordinære produksjoner.
 • blir utfordret i ulike kunst- og kulturuttrykk gjennom studiebesøk, workshops, samarbeidsprosjekt etc.
 • får faglig veiledning og en fadder som fungerer som støtteperson.

Kritierer for å søke seg til ordningen:

 • Skuespilleren må ha fullført en utøvende skuespillerutdannelse tilsvarende bachelor- eller mastergrad i Norge eller utlandet (relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende formell utdanning).
 • Skuespilleren må beherske flytende norsk.
 • Skuespilleren må ha fullført sin skuespillerutdannelse i løpet av perioden 2022–2024, eller ha opparbeidet seg relevant arbeidserfaring på maksimalt tre år.
 • Skuespilleren forventes å kunne delta på hele programmet, som strekker seg over perioden august 2024 til desember 2025.
 • Skuespilleren forventes å delta aktivt i kunnskapsdeling med øvrige talentutviklingsprogrammer tilknyttet Talent Norge.

Få nyheter og eksklusive tilbud

Du kan sikre deg billetter tidlig, få varsel om nye forestillinger, bli invitert til arrangementer og motta eksklusive tilbud

Laster...