Hopp til innhold
125 år
Grønt skilt i skogen som peker mot høyre. Det står "I'm happily exploring alone..." Ved siden av står det "Perspektiv" på grønn bakgrunn

Perspektiv

Du liker opplevelser med dybde og kompleksitet.

Hvis du er en kulturbruker og tilhører kultursegmentet Perspektiv, verdsetter du muligens kunst og kultur med dybde og kompleksitet. Du liker å reflektere over de kulturelle opplevelsene du deltar i, og hvordan disse kan knyttes til bredere samfunnsmessige kontekst.

Du søker gjerne kulturelle opplevelser som beriker og utvider din forståelse, og som gir deg innsikt i ulike samfunnsforhold. Med en åpen holdning til nye og ukjente kulturelle uttrykk, deltar du kanskje aktivt i kulturelle og sosiale aktiviteter som fremmer mangfold og forståelse. Du velger kulturelle opplevelser som utfordrer og utvider din horisont.

Les mer ...

Collage med mottoer for de ulike kultursegmentene

Kultursegmenter

Essens, bekreftelse, tilhørighet, underholdning, perspektiv, avkobling, berikelse, stimulering. Her kan du lese om alle kultursegmentene.

Les mer