Hopp til innhold
125 år
Lilla bilde med lysende neonskilt "Art is everything", og "essens" skrevet ved siden av

Essens

Du er svært kunstinteressert og ønsker skjellsettende opplevelser.

Hvis du er en kulturbruker og tilhørere kultursegmentet Essens, søker du kanskje kulturelle opplevelser som gir selvrealisering, utfordring og oppdagelse.

Du tiltrekkes av kunst og teaterstykker med kvalitet og originalitet, og som gir deg berikende og skjellsettende opplevelser. Kunst og kultur er en essensiell del av livet ditt, og du kan nesten ikke forestille deg livet uten kunstopplevelser.

Du liker kunst som har flere lag av meninger, dybde og estetikk, og du er indre motivert, risikovillig og trenger ikke andres påvirkning for å delta.

Les mer ...

Collage med mottoer for de ulike kultursegmentene

Kultursegmenter

Essens, bekreftelse, tilhørighet, underholdning, perspektiv, avkobling, berikelse, stimulering. Her kan du lese om alle kultursegmentene.

Les mer