Hopp til innhold

Hva kan man oppnå ved å skrive med et pseudonym? Er det først da man kan være helt seg selv, paradoksalt nok?

Ikke i salg

Teatersalong // Charlotte Brontë: Å skrive med pseudonym

Hva kan man oppnå ved å skrive med et pseudonym? Er det først da man kan være helt seg selv, paradoksalt nok?

Forfattersøstrene Brontë, Charlotte, Emily og Anne valgte seg mannlige pseudonymer: Currer, Ellis og Acton Bell. I Brontë-søstrenes aktive skriveperiode, på midten av 1800-tallet, var det ikke uvanlig for de kvinnelige forfatterne å bruke et pseudonym. Det var en måte for dem å legitimere sine tekster og bøker for et allment publikum i en ellers mannsdominert verden.

En rekke forfattere har valgt å skrive med dekknavn: Henrik Ibsen brukte pseudonymet Brynjolf Bjarme i starten av sin karriere, og Karen Blixen signerte med Isak Dinesen. Også i dag finner du forfattere som skjuler sin identitet bak et pseudonym, som Elena Ferrante og J.K. Rowling.

Når man skriver med pseudonym, handler det om et behov for å skille forfatter/kunstner fra privatperson, å kunne ytre seg friere i offentligheten, eller unngå kritikk og oppmerksomhet rundt egen person? Eller kanskje litt av alt?

Hvordan står dette i sammenheng med ytringsklimaet i det offentlige ordskiftet? Redaksjonene sliter med å skaffe kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til debatter, og disse debattantene møter gjerne mye hets. Det er kanskje ikke så rart om man velger å skrive med et pseudonym?

Kanskje vi kunne behøvd, i vår sosiale medieverden, noen redaksjonsstyrte, anonyme stemmer, slik at vi spiller på ytring i stedet for trynefaktor?

Velkommen til teatersalong om ytringsfrihet, kjønn og representasjon inspirert av Charlotte Brontë. Hennes mesterverk Jane Eyre spiller på Hovedscenen i vår.

I panelet møter du et knippe reflekterte skribenter, som tar Charlotte Brontë/Currer Bells utgangspunkt for å diskutere det å skrive med maske på:

  • Hans Petter Blad, forfatter og dramatiker. Har blant annet skrevet stykket Roe Head, som handler om forfattersøstrene Brontë.
  • Hilde Østby, forfatter.
  • Marta Breen, forfatter.
  • Inger Merete Hobbelstad, journalist og forfatter. Salongens ordstyrer.

Alle våre teatersalonger er gratis og åpne for alle, også for dem som ikke skal se forestilling. Husk å melde deg på for å sikre deg plass.