Hopp til innhold

Velkommen til teatersalong om det litterære språkets evne til å reaktivere fortiden og tapte minner.

Ikke i salg

Fortellinger fra fortiden

Velkommen til teatersalong om det litterære språkets evne til å reaktivere fortiden og tapte minner.

Historieforskningen forvandler stadig oppfatningene vi har av en forgangen tid, men litterære og dramatiske tekster får fram hvordan den oppleves fra innsiden av det enkelte mennesket.

Hvilke psykologiske mekanismer er i spill når vi minnes episoder fra fortiden? I hvilken grad kan språket trigge disse mekanismene i hjernen? Hvordan skapes koblingene mellom fortidens bruddstykker til en helhetlig historie ved hjelp av litterære virkemidler? Og hvordan kan språket gjenopplive fortiden?

Du møter:

- Mikkel Bugge: forfatter og dramatiker, og aktuell med forestillingen Spørrespillet på Nationaltheatret.

- Ragnhild Reinton: professor i litteraturvitenskap og forfatter av boken Minnekrise og minnebilder. Litterære erindringer fra det 20. århundre

- Ylva Østbø: Nevropsykolog og forfatter av boken Å dykke etter sjøhester.

Teatersalongen er inspirert av forestillingen Spørrespillet som har premier på Nationaltheatret den 11. November. Arrangement er gratis og åpent for alle.