Hopp til innhold

Velkommen til introduksjon DET UØNSKEDE BARNET med psykolog Ellen Johanne Hartmann.

Ikke i salg

Intro til Lille Eyolf 1. november

Velkommen til introduksjon DET UØNSKEDE BARNET med psykolog Ellen Johanne Hartmann.

Eyolf er bare fysisk til stede i en scene i første akt før han forsvinner ut av stykket. Han tar en liten fysisk, men dertil stor psykologisk plass i stykket. Han er bærer av Ibsens budskap om at barn får sine liv ødelagt som følge av foreldrenes utilstrekkelighet og hensynsløshet.

Hvilke ringvirkninger får foreldrenes handlinger på lille Eyolfs psyke? Hvorfor blir han ikke sett av foreldrene? Og hvordan kan vi forhindre at barn blir oversett?