Hopp til innhold

Velkommen til frokostmøte om noe som angår oss alle, nemlig skolen.

Ikke i salg

Frokostmøte: Er fellesskolen til barnas beste?

Velkommen til frokostmøte om noe som angår oss alle, nemlig skolen.

To tiår er gått siden Reform 97 satte fem- og seksåringer på skolebenken. Den norske fellesskolen skal være til barnas beste. Skolen skal «se hver enkelt elev i et helhetlig perspektiv, og løfte alle elever, uavhengig av elevens bakgrunn og utgangspunkt», heter det i regjeringens plattform.
De siste tiårene har grunnskolen blitt mer resultatorientert.

Hva skjer med hensynet til det enkelte, vesle individet i en skole som preges av kartlegging og prestasjonstesting? Kan vi konkurrere oss til pedagogisk kvalitet? Det snakkes om «generasjon prestasjon» og en urovekkende økning i psykiske plager blant barn og unge. Hvor kommer det økende presset fra? Fungerer skolen som motvekt? Eller har det blitt slik, som barnepsykiatere har advart mot, at skolens testing, tallfesting og prestasjonspress skader barn og unges psykiske helse?

Har vi gått for langt i å presse læring på fem- og seksåringene våre? Eller bør de samme læringsmodellene, tvert imot, føres helt ned i barnehagen?
Kan vi forhindre at det går prestisje i prestasjonstestingen av elever i grunnskolen? Eller trenger vi økt trykk på tallfesting og rangering for å kvalitetssikre undervisningen?

Frokostmøte er inspirert av forestillingen Reform 97, der vi får oppleve historien om en liten gutt, Pax, gjennom den norske skolen. Frokostmøtet ser tilbake på reformene som har omformet skolen de siste 22 årene og frem mot hva som skjer med den neste reformen fra høsten 2020.

Du møter:

  • Magnus Marsdal, leder for tankesmien Manifest og forfatter av Lærerkoden (2014) og Kunnskapsbløffen (2011) Marsdal er møtets ordstyrer.
  • Mathilde Tybring-Gjedde, politiker for Høyre og sitter i Stortingets utdannings- og forskningskomité.
  • Ole Jacob Madsen, professor ved psykologisk institutt UiO og forfatter av Generasjon Prestasjon (2018)
  • Inga Marte Thorkildsen, politiker for SV og Byråd i Oslo for oppvekst og kunnskap
  • Stein Førde, overlege, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og tidligere leder for Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge ved Oslo universitetssykehus (OUS)

Merk at Gudmund Hernes måtte dessverre melde forfall, men vi ønsker Inga Marte Thorkildsen velkommen inn i panelet.

Frokostmøtet er et samarbeid med tankesmien Manifest, arrangementet er gratis og åpent for alle. Frokosten serveres fra kl.07.30 Husk å melde deg på for å sikre deg plass. Det er begrenset antall sitteplasser, men garantert plass til alle som har meldt seg på.