Hopp til innhold

Er Metoo først og fremst en bevegelse for eliten, eller har den potensialet til å skape endring for kvinner i alle samfunnslag?

 

 

Ikke i salg

Frokostmøte på kvinnedagen: Metoo for alle?

Er Metoo først og fremst en bevegelse for eliten, eller har den potensialet til å skape endring for kvinner i alle samfunnslag?

 

 

Til nå har kampanjen i stor grad blitt frontet av kvinner på toppen av samfunns- og kulturlivet. Metoo-bevegelsen begynte som en offentlig diskusjon blant skuespillereliten i Hollywood, men bevegelsen har i løpet av kort tid bredt om seg i omtrent hele den vestlige verden. 

Opplever kvinnene «på gølvet» at Metoo kan skape endring også for dem, eller er bevegelsen i for stor grad forbeholdt dem med makt og mulighet til å ytre seg? Hvordan kan en samfunnsendrende bevegelse som Metoo skape endring på tvers av klasser, yrker og livsituasjon? 

Fafo har gjort flere undersøkelser innen de fleste yrkesgrupper om trakassering i kjølevannet av Metoo? Har kampanjen hjulpet? Hvor står vi i dag? 

Du møter: 

  • Madeleine Schultz, journalist i Agenda Magasin og medforfatter av boken F-ordet, 155 grunner til å være feminist.
  • Mona Bråten, forsker ved Fafo og forfatter av rapporter om Metoo i både teater, utelivsbransjen og andre yrkesgrupper
  • Trine Wiggen, skuespiller på Nationaltheatret
  • Felicia McGill Cephas, renholder og tillitsvalgt i Norsk Arbeidsmandsforbund 
  • Anette Trettebergstuen, politiker, sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre
  • Kaia Storvik: Nestleder i Agenda og ordstyrer

Frokostmøtet er et samarbeid mellom Agenda og Nationaltheatret, og er knyttet til årsprosjekt M:AKT – fortellinger om kjønn og makt i etterdønningene av Metoo. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen i regi av Nationaltheatret. 

Arrangementet finner sted i Publikumsfoajeen på Nationaltheatret kl. 08.00, med gratis frokost fra kl. 07.40. Åpent for alle.