Hopp til innhold

Hvem er dagens "faustiske mennesker"? 

Ikke i salg

Frokostmøte: Hvor mye vil vi ofre for kunnskap?

Hvem er dagens "faustiske mennesker"? 

I forbindelse med Nationaltheatrets oppsetning av «Vi må snakke om Faust» spør vi: Hvem er det som i likhet med Faust er villig til å ofre liv i sin jakt etter kunnskap? Hva ofres, hva oppnår man og hvor går grensen? 

Goethes Faust er villig til inngå en pakt med djevelen for viten og kunnskap. I dette frokostmøtet bruker vi den faustiske pakten som bakteppe når vi spør: Når er det greit, og når er det ikke greit å bruke dyr i forskning?

Bruk av dyr i forskning har ført til opphetet debatt i mange år. Studier av hjerneceller hos rotter gir for eksempel ny kunnskap om menneskehjernen, som forskerne håper skal sette dem på sporet av hvordan vi kan forebygge og behandle demens. 

På en annen side påpeker Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)  at dyr har egenverdi og krav på respekt, og at de også evner å føle smerte.  Høsten 2018 kom de med nye retningslinjer for bruk av dyr i forskning. 

Vil de nye retningslinjene ivareta dyrenes rettigheter? Hvor langt er det greit å gå dersom forskningen på dyr forlenger menneskeliv? Hvilke alternativer har vi til dyreforsøk? Hvor går grensen for hvor langt vi er villig til å gå i vårt begjær etter kunnskap? Står vi fare for å gå for langt?

Du møter: 

  • Jan-Erik Ebbestad Hansen, idehistorier og har undervist om det faustiske menneske i vår kultur.
  • Helene Ingierd, sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) og redaktør av boken Etisk skjønn i forskning.
  • Susanna Lybæk, zoolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen.
  • Marianne Fyhn, førsteamanuensis, Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitet i Oslo. Hun var doktorgradsstipendiat hos May Britt og Edvard Moser som fikk nobelprisen i 2014 for sin banebrytende forskning på hjernens funksjon.
  • Ordstyrer, Linn Stalsberg, forfatter og journalist

Frokostmøte er et samarbeid mellom UiO og Nationaltheatret og er inspirert av forstillingen Vi må snakke om Faust. Arrangementet er en del av UiOs Oslo Life Science-konferanse www.uio.no/oslolifescience