Hopp til innhold

Kulturrådet og Nationaltheatret inviterer til frokostmøte 25. september på Nationaltheatret.

Ikke i salg

Frokostmøte: Hvilken ledelse trenger kultursektoren?

Kulturrådet og Nationaltheatret inviterer til frokostmøte 25. september på Nationaltheatret.

Frokost fra kl. 7.30
Programmet starter kl. 8.00

Gratis og åpent for alle! Husk påmelding. Møtet blir strømmet.

Hvilke strategier kan kulturledere ta i bruk for å sørge for et kulturliv som er inkluderende, innovativt og oppleves relevant for flere? Arbeid for økt kulturelt mangfold, enten det er på scenen, for å nå et bredere publikum eller i rekrutteringen, er ofte prosjektbasert og tidsbegrenset. Vi må finne måter å spare på kunnskapen som skapes i alle disse prosjektene og produksjonene, og bygge videre på den. 

Trenger kulturlivets ledere mer kompetanse? Og hvordan får vi det?

Dette frokostmøtet retter seg mot kulturledere i offentlig og privat sektor, og alle andre som er opptatt av fremtiden for norsk kulturliv.

Panelsamtale om mangfold, kunnskap og ledelse.

I panelet:

Loveleen Rihel Brenna er forfatter av boka «Mangfoldsledelse» og grunnlegger og daglig leder av Seema,  Norges første selskap som gir opplæring i mangfoldskompetanse og sertifiserer ledere i mangfoldsledelse. Hun har vært leder for flere utvalg for mangfold og likestilling, og bidratt til Stortingsmeldinger og nasjonale strategiplaner.

Michelle Tisdel er sosialantropolog og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Hun er også leder av et nordisk nettverk av museer. Museene utforsker og deler metoder for hvordan de kan nå et bredere publikum, og er del av Kulturrådets prosjekt «Inkluderende Kulturliv i Norden».

Mariken Lauvstad er dramaturg og skribent. Hun har bachelor i performance teater fra School of Stage Arts (DK) og en master i Internasjonal Dramaturgi fra universitetet i Cape Town, Sør Afrika. Da Kulturrådet og Nationaltheatret hadde frokostmøte om avkolonialisering av kulturlivet i januar, skrev Lauvstad en skarp kritikk. "Hva om selve makthierarkiet utgjør en av de største hindringene for det store og nødvendige endringsarbeidet?" spurte hun.  

Nadine Constant Ouedraogo jobber på Dansens Hus, hvor hun er engasjert i flere mangfoldsprosjekter. I tillegg er hun styremedlem i TrAP og har tidligere jobbet i film- og musikkbransjen. Ouedraogo er utdannet økonom og har en bachelorgrad i Creative Industries Managmement fra BI. Dansens Hus er opptatt av mangfold på scenen, bak scenen og blant publikum. I sin strategi skriver de at de skal ha et flerstemmig kunstnerisk program med vekt på representasjon og variasjon, og et publikum som gjenspeiler befolkningen i Norge. 

Silje Eikemo Sande er moderator for panelet.

Kulturrådets direktør Kristin Danielsen skulle sitte i panelet, men har dessverre måttet avlyse på grunn av personlige forhold. 

Møtet arrangeres i forbindelse med forestillingen «Krenket» og er et samarbeid med Kulturrådet.