Hopp til innhold

Er ok å reprodusere tradisjonelle maktstrukturer i kunsten? 

Ikke i salg

Frokostmøte: Bør vi avkolonialisere kulturlivet?

Er ok å reprodusere tradisjonelle maktstrukturer i kunsten? 

Den vestlige mannen har historisk sett produsert og definert den vestlige kanon i de fleste kunstgreiner. Derfor preges verkene i kunst- og teaterhistorien av den vestlige mannens perspektiv. Slik ekskluderes i stor grad minoritetene og kvinnenes historier og synsvinkler.

Hvordan skal vi hanskes med dette? Det er en av tidens viktigste kunstdebatter. Debatten har betydning for samtidskunsten, men berør ikke minst presentasjonen av kulturarven i de nasjonale kulturinstitusjonene.

I 2018 tok debatten om maktstrukturer i kunst- og kulturlivet fyr med den internasjonale #metoo-kampanjen. Også innenfor akademia er problemstillingen høyst relevant, der debatten om såkalt avkolonialisering har pågått i flere tiår. Flere mener vi må revidere vitenskapformidlingen og studentens pensum – til fordel for en mer mangfoldig fremstilling.

Bør kulturinstitusjonene gjøre det samme? Hvilket ansvar har kulturinstitusjonene for fortellinger om utdaterte kjønnsroller og gamle forestillinger om etnisitet? Hvordan kompenserer vi for fraværet av mangfold i klassiske teaterstykker, nasjonalromantikkens bilder, den nasjonale folkemusikken og den litterære kanon? Og hvordan opplever minoritetene, deriblant den samiske befolkningen, å vokse opp i et land der den kulturhistoriske fremstillingen i liten grad inkluderer dem?

Du møter:

  • Kjersti Horn, husregissør ved Nationaltheatret
  • Jørn Mortensen, leder av Kunsthøgskolen i Oslo
  • Camara Lundestad Joof, husdramatiker ved Dramatikkens hus
  • Britt Kramvig, professor, Institutt for reiseliv og nordlige studier
  • Silje Eikemo Sande, prosjektleder i Kulturrådet og moderator

Frokostmøtet er et samarbeid mellom Nationaltheatret og Kulturrådet og er inspirert av forestillingen Vi må snakke om Faust, som har premiere 26. januar på Nationaltheatret. Gratis frokost fra kl. 07:30.