Hopp til innhold
125 år

Er ok å reprodusere tradisjonelle maktstrukturer i kunsten? 

Visningstider
Scener
Publikumsfoajéen
Varighet og pauser
1 time