Hopp til innhold
125 år
Collage med fire personer

Morsmålsdagen 2024

Forsoning og revitalisering av språk og kultur – kunstens rolle. 

I forbindelse med den internasjonale Morsmålsdagen inviterer Senter for flerspråklighet – MultiLing og Nationaltheatret til et arrangement med fokus på kunstens rolle for forsoning og revitalisering av minoriteters språk og kultur.

1. juni 2023 leverte Sannhets- og forsoningskommisjonen en omfattende rapport til Stortinget. Kommisjonen slo fast at den norske stat gjennom fornorskingspolitikken begikk urett mot den samiske, kvenske og skogfinske befolkningen. Fornorskingspolitikkens mål var at kvener, skogfinner og samer skulle gi opp sine språk og kulturelle særtrekk og velge én etnisk identitet - den norske. Fortsatt opplever folk urett og negative virkninger som har sine røtter i den lange historien med fornorskingspolitikk.

Kommisjonens rapport ble lest fra Nationaltheatrets hovedscene sammenhengende i mer enn et døgn, og Norge lyttet. Opplesningen løftet Norges urfolk og minoriteter opp på scenen og bidro uten tvil til at rapporten fikk stor oppmerksomhet. Et av kommisjonens hovedfunn er at språktapet har vært omfattende; kulturell og språklig rikdom er redusert.

Nå retter vi blikket framover og spør: Hvordan kan kunst bidra til å styrke språk og kultur?

Visningstider
Scener
Publikumsfoajéen
Varighet og pauser
1 time og 30 minutter

Program

  • Presentasjon av hovedfunn i rapporten, Pia Lane, professor i flerspråklighet ved MultiLing, Senter for flerspråklighet, UiO og medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Kvääniteatteris arbeid med «Norge lytter – en scenisk lesing av kommisjonens rapport», Frank Jørstad, teatersjef for Kvääniteatteri
  • Framføring av to monologer fra Näkymätön kansa – Det usynlige folket, Ivar Beddari, skuespiller ved Kvääniteatteri
  • Panelsamtale. Deltagere Ivar Beddari, Frank Jørstad og Pia Lane

Konferansier er skribent og journalist Kari Slaatsveen