Hopp til innhold
125 år

Fotograf: Øyvind Eide

lærer snakker foran elever

Læreplan i norsk

Her kan du lese utdrag fra Læreplan i norsk, og finne hvilke kompetansemål som Teaterskole på Teams ønsker å nå.

Kjerneelementer. Tekst i kontekst.

Elevene skal lese tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser. Norskfaget bygger på et utvidet tekstbegrep. Dette innebærer at elevene skal lese og oppleve tekster som kombinerer ulike uttrykksformer. De skal utforske og reflektere over skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, på svensk og dansk, og i oversatte tekster fra samiske og andre språk. Tekstene skal knyttes både til kulturhistorisk kontekst og til elevenes egen samtid.

Kjerneelementer. Muntlig kommunikasjon.

Elevene skal få positive opplevelser ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De skal lytte til og bygge på andres innspill i faglige samtaler. De skal presentere, fortelle og diskutere på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran et publikum og med bruk av digitale ressurser.

Kompetansemål etter 10.trinn.

- lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler.
- utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon.
- gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer.
- uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter.

Kompetansemål etter Vg1, studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram.

Mål for muntlig kommunikasjon:

- lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner.

- bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk.


Kompetansemål etter Vg2, studieforberedende utdanningsprogram.

Mål for muntlig kommunikasjon:

-lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner.
-presentere norskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffet.

Mål for skriftlig kommunikasjon:

-lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer.

 

Kompetansemål etter Vg3 – studieforberedende utdanningsprogram.

Mål for muntlig kommunikasjon:

-lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet.

Mål for språk, litteratur og kultur:

-presentere et utvalg oversatte og originale nordiske tekster.
-analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng.

kilde: udir.no