Hopp til innhold
125 år

Fotograf: NT

Lærerveiledning makt

Slik bruker du M:AKT-filmene

Slik kan du som lærer gjennomføre arbeidet med M:AKT-filmene sammen med klassen din. 

Dette inngår i oppgaven: 
- Tre filmer med case presentert av Nationaltheatret skuespillere
- Tre Kahooter som hører til filmene og som leder til refleksjon
- En fjerde film med oppsummering av fagfolk fra Stiftelsen Tryggere og DIXI ressurssenter

Bakgrunn:
Casene eller situasjonene som er presentert i de tre første filmene er basert på virkelige historier. Personene som har fortalt historiene er anonymisert og gjenfortalt av profesjonelle skuespillere som jobber ved Nationaltheatret. Det er 

Slik gjennomfører du oppgaven i klasserommet: 
- Vis de tre første filmene i klasserommet Nettet, Kjærester og Festen
- Gjennomfør 3 kahooter som er tilknyttet Nettet, Kjærester og Festen
- Se den siste filmen Fasit
- Samtale i klasserommet 

Spørsmål til bruk til refleksjon og samtale:
- Er det noe du reagerte på i filmene?
- Er filmene realistiske? 
- Er det noe du er uenig i fra historiene filmene fortalte?
- Er det lettere for jenter å bli offer for seksuell trakassering? Hvorfor/hvorfor ikke?
- Hva legger vi i begrepet gråsone?
- Kan man unngå å havne i gråsoner? Hvordan?
- Hva kan man si eller gjøre for å skape trygge klarsoner?

Filmene

NETTET - https://youtu.be/MPTnkOUGj0g

KJÆRESTER - https://youtu.be/VGQ3zKGavEk

FESTEN - https://youtu.be/xQiCqLK2RaQ

FASIT - https://youtu.be/TMixJijhTMk

 
Kahootene
NETTET - https://create.kahoot.it/details/m-akt-nettet/95f4cb27-734b-4910-b6b1-8e41c6c175e2
 
KJÆRESTER - https://create.kahoot.it/details/m-akt-kjrester/8626a4ea-fa6a-4d6a-9c76-90681656aefc
 
FESTEN - https://create.kahoot.it/details/m-akt-festen/f523ceee-10e9-47b4-bf33-ea91c7fa2767