Hopp til innhold
125 år

Fotograf: Øyvind Eide

Til deg som er lærer

Til deg som er lærer

Nationaltheatret inviterer deg og din skoleklasse til å delta i M:AKT, et formidlings- og undervisningsopplegg som engasjerer til bevissthet om seksualitet, kjønn og makt i skolegården – og resten av samfunnet. 

Prosjektet er gratis og består av:
- Digitalt undervisningsopplegg med lærerveiledning
- Fire refleksjonsfilmer med Nationaltheatrets skuespillere
- Tre kahooter til bruk sammen med refleksjonsfilmene i diskusjon og refleksjon om temaet 
- En halv dags workshop på Nationaltheatret med Nationaltheatrets formidlere og ressurspersoner

Hvorfor nådde aldri metoo skolegården og hvordan snakker vi om metoo og seksuell trakassering med elevene? Til nå har metoo hatt mest fokus på seksuell trakassering i arbeidslivet. Behovet for kunnskap og god allmenndannelse knyttet til makt og grensesetting er minst like stort blant ungdommer i skolen. Nesten hver tredje 18–19-årige jente har en eller annen gang i livet opplevd en kroppslig, seksuell krenkelse, og som oftest er det jevnaldrende som har begått krenkelsene.

God allmenndannelse er, i følge Utdanningsdirektoratet, at elevene skal lære å respektere egne og andres grenser, og få kompetanse til å tolke andres grensesetting. God opplæring om seksualitet, grenser og kjønnsrollemønstre bidrar blant annet til å hindre elever i å begå seksuell trakassering eller seksuelle overgrep.

Ved hjelp av teatrets virkemidler, skuespillere og dyktige fagfolk ønsker vi å engasjere elevene til å snakke om seksualitet og makt, vite hva de skal gjøre hvis de se selv - eller noen andre utsettes for trakassering og overgrep.

Formidlings- og undervisningsopplegget M:AKT kan oppleves som workshop på teatret våren 2019 og/eller som digitalt undervisningsmateriale som du kan gjøre med elevene i klasserommet.

Send en epost til formidling@nationaltheatret.no hvis du ønsker å melde på klassen din eller om du ønsker mer informasjon om det digitale opplegget.

E-posten må inneholde kort beskrivelse av klassen, antall og studieretning, samt lærers navn, telefonnummer og ønsket dato for workshop. (Klikk her for aktuelle datoer)