Hopp til innhold
125 år

Fotograf: NT

skole og læreplan

Innhold i workshop

Nå kan din klasse delta i workshop om metoo på Nationaltheatret! Her leser du mer om opplegget og påmelding.

M:AKT setter metoo på timeplanen. Teater og drama har en egen evne til å samle ulike mennesker til et felles refleksjonsrom – teater speiler livet og kan være med på å påvirke holdninger i samfunnet og bevisstgjøre oss som mennesker. 

Gjennom det digitale undervisningsopplegget har klassen reflektert rundt bakgrunn og begreper knyttet til metoo og maktstrukturer. I workshopen på teatret jobber vi med aktive dramaøvelser der urettferdighet og undertrykkelse konkretiseres sammen med elevene. 

Workshopen tar utgangspunkt i den anerkjente teaterteoretikeren og aktivisten Augusto Boal sine ideer og metoder. Denne teknikken ligger tilgjengelig for alle, også de som ikke har bakgrunn i eller kunnskap om skuespill eller teater fra før. Som på et treningsstudio vil elevene gjennom denne workshopen være med på å trene opp sine refleksjons- og handlingsmuskler.

Seksuell trakassering og maktmisbruk kan være utfordrende og personlige tema å jobbe med. Det vil være fagpersoner fra DIXI ressurssenter og Stiftelsen Tryggere tilstede under workshopen, som man kan ta en prat med om noe skulle dukke opp.

Dette får klassen ut av workshopen:

  • Konkretisering av hva begrepet metoo kan være for ungdom i dag.
  • Verktøy til å reflektere med elevene omkring metoo-problemstillinger.
  • Mulighet til å trekke linjer med elevene i et større og mer nyansert likestillings- og menneskerettighetsarbeid i skolen.