Hopp til innhold
125 år

Fotograf: NT

metoo for ungdom

Metoo for ungdom

Metoo nådde aldri skolegården. M:AKT ønsker å endre på det. 

Gjennom prosjektet M:AKT vil Nationaltheatret bidra til at ungdom kan sette egne ord på hva metoo betyr for dem, og skape et felles refleksjonsrom rundt makt og kjønn. 

Maktmisbruk og trakassering angår oss alle og det skjer ikke bare på jobb og i utelivet men også på skolen, på fest og i hjemmene. Lærere og voksne har et kollektivt ansvar for å veilede unge i en retning der respekt for andre mennesker blir satt høyt. Å undervise om metoo er å støtte unge mennesker til å mestre egen grensesetting, utvide forståelsen for begrepene, og til å si tydelig i fra hva som er greit og hva som blir leit – også når det gjelder overgrep som rammer andre enn seg selv.

Hvordan kan vi styrke kunnskapen om rettigheter, kropp og seksuelle grenser? Hvordan forholder ungdommer seg til makt og kjønn? Hvordan kan vi oppdage og handle mot ubevisst sexisme? Hva kan metoo lære oss om grensesetting? Hva er gråsone og hva er klarsone – hvordan kan vi lære oss å si stopp på en måte som ikke misforstås? 

M:AKT for ungdom består av et digitalt formidlingsopplegg som er gratis og tilgjengelig for alle videregående skoler i hele landet. I tillegg kan skoleklasser melde seg på en halv dags workshop på teatret i vår. Ta kontakt med formidling@nationaltheatret.no for mer informasjon eller les mer om påmelding her